Fugt og oversvømmelse

Follow us:

Email: info@iso-test.dk   Tlf.: 70 23 35 45

Fugt og oversvømmelse
Pris:


Tag selv tapetprøve / svampetest                500 kr. excl. moms

Kombineret fugt og svampe test                  2800 kr.excl. moms

Fugttest for alm. hus/lejlighed                      1800 kr. excl. moms

Kombineret fugt & svampetest                     2800 kr. excl. moms


Fugt


Kontrol af fugt & byggefugt i enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse, etageboligbyggeri, erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, avlsbygninger og driftsbygninger.


Fugt i murede vægge er et ofte forekommende problem i mange bygninger. Selv om man også i “gamle dage” kendte til at stoppe fugtopsugning i murede vægge, blev det ikke altid gjort.Byggesjusk er ikke et nyt fænomen.


Det skal dog med, at der i meget af by – og landhusbyggeriet fra før århundredeskiftet, ofte mangler en fugtspærre i væggene. Hvis der var gjort noget forebyggende, har man brugt indlæg af skiferplader eller midler som træ – og stentjære.


Tjæreprodukterne (disse gamle typer) er dog langsomt gået i forfald, hvorved fugten ikke længere stoppes.


Iso-Test fugttest:


1. Vi undersøger hvor der er fugt

2. Måler hvor meget fugt

3. Kommer med forslag til udbedring

4. Udfærdiger en rapport


Oversvømmelse

Har din kælder været oversvømmet, har vandet løbet ned af vægene, eller andre former for fugtindtrængen ?


Så får du pumpet vandet ud eller opsat affugtning – men er alt tørt ?


Der kan stadig være fugt i:


Isolering

Hulmur

Under gulvet

I vægge m.m.


Fugt disse steder er meget ofte grobund for skimmelsvamp, og viser sig først senere, men kan give meget store skader.


Er dem der har udbedret skaden de rigtige til at kontrolere om det er udført rigtigt?


Iso-Test kan med vort specialudstyr måle fugt inde i væge og under gulve uden at brække alt op.


Iso-Test udfører ikke affugtning eller istangørelse. Vi kontrolere kun om al fugt er væk og at der ikke er rester af bakterier fra kloakker, der har været løbet over.


Hvad kan skimmelsvamp betyde for din sundhed?Copyright @ All Rights Reserved