ERHVERV
 
 
 
 
 
 

Erhvervs kunder

Follow us:

Email: info@iso-test.dk   Tlf.: 70 23 35 45

OBS


Ændring af krav til tæthed


I Bygningsreglementet 2010 er der krav om, at 5 % af nye bygninger skal tryk-prøves. Desuden skal alle bygninger opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 trykprøves. Det har været udgangspunktet, at alt byggeri skulle trykprøves fra 2015.

Dette krav ændres i BR15, således at kun 10 % af bygningerne skal trykprøves i BR15. Forslaget begrundes i, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på markedet og endvidere en mangel på erfaring med reglerne.For at fremme udviklingen af tæthedsprøvning indføres desuden, at der kun kan indregnes øget tæthed for de etagearealer, hvor der er gennemført trykprøvning. For øvrige arealer kan der kun indregnes tæthed svarende til BR10-kravniveauet. Dermed gives der et incitament til at trykprøve bygningerne i stedet for, at der kun kan indregnes øget tæthed for de etagearealer, hvor der er gennemført trykprøvning. For øvrige arealer kan der kun indregnes tæthed svarende til BR10-kravniveauet. Dermed gives der et incitament til at trykprøve bygningerne i stedet for, at der indføres et 100 % krav.Håndværkeren:


Er du færdig med en reparation, ombygning eller nybygning, så få foretaget en Iso-Test.

Med en Iso-Test i hånden kan du afværge senere klager, da du kan påvise at dit arbejde var i orden. Dermed kan du undgå ærgerlige og måske kostbare tvister.
Større entrepriser


For at indhente tilbud, kontakt os via nedenstående formular:

Copyright @ All Rights Reserved