Kanaltest


Swema kanaltester


Kanaltesteren anvendes til at måle lækager i overensstemmelse med europæisk standard EN 12237 og EN 1507.


Swema’en forbindes til en Swema 3000md med SWA 10.


Swema 3000md med indbygget differenstryk måler overtryk i kanalen og SWA 10 måler lækage flow over en gasspjælds enhed med en vis k-faktor.


En radial ventilator anvendes til at kunne give højest mulige tryk ved disse moderate luftstrømme, og kan måle lækager ved under-og overtryk på mellem -850Pa og +850Pa.


Vi kan også lave fejlsøgning for utætheder ved brug af røg. Vi har røgmaskiner der kan producere op til 1300m3 røg pr/min, og vi har også røgpatroner med farvet røg, der gør det nemt at opdage lækager.


Desuden har vi udstyr til at måle flowhastighed i aftræk, som eks. brandmyndighederne kan kræve dokumentation på.


Pris:


Afhængig af opgave.

Kontakt os for en uforpligtende snak om opgaveløsningen og prisen. Ingen opgaver er for store, og ingen opgaver er for små.