Lydtest

Lydtest.

Lydtest udføres af eksterne samarbejdspartnere.

Test af trin- og luftlyd er en væsentlig del af bygningsakustikken, som har til formål at sikre, at bygninger lever op til kravene for lydisolering. Dette er vigtigt for at opnå et behageligt og støjfrit indeklima. Her er en gennemgang af de forskellige aspekter af lovgivning og praksis vedrørende test af trin- og luftlyd i bygninger:


Formål med Lydtest

  • Komfort: At sikre beboernes komfort ved at minimere støjniveauer fra naboer og omgivelser.
  • Overholdelse af Lovgivning: At sikre, at bygninger overholder de krav til lydisolering, som er fastsat i bygningsreglementet.


Lovgivning

I Danmark reguleres lydisolering af bygninger af Bygningsreglement 2018 (BR18). Specifikke krav til trin- og luftlyd findes i kapitel 6, som omhandler bygningers lydforhold.

  1. Trinlyd: Dette refererer til lyden af fodtrin og anden direkte kontakt på gulve. Kravet er, at trinlydniveauet mellem boligenheder skal være under en vis grænseværdi.
  2. Luftlyd: Dette refererer til lydtransmission gennem vægge og lofter fra en bolig til en anden. Kravet er, at luftlydsisoleringen mellem boligenheder skal opfylde minimumsniveauer.